ಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭ ಮಾಡಿರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ನಿಮಗೆ ಆಗುವುದು

DEVOTION

ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಗಣಪತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ನಂತರ ಪೂಜೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂಜೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೇ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಅಂತು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಗಣೇಶನ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದು ಯಾವ ಮುಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ಲಾಂಬರದರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪ್ರಶಾಂತಯೇ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 11 ಬಾರಿ ಹೇಳಿ ನಂತರ ನೀವು ಪೂಜೆ ಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620799909 ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಆರಾಧಕರು ಆಗಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಡ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620799909 ಹಾಗೆಯೇ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9620799909 ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಡ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮವರಾಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9620799909 ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಏನೇ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620799909 ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಡ್ಲ

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620799909 ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಆರಾಧಕರು ಆಗಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಡ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620799909 ಹಾಗೆಯೇ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9620799909 ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಡ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮವರಾಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9620799909 ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಏನೇ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620799909 ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಡ್ಲ

Leave a Reply

Your email address will not be published.